Casey Pflipsen, Minneapolis, Minnesota, @kickpflipsen
Elias Lamm, Minneapolis, Minnesota, @eliaslamm